fbpx

Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK)

Media fortis doo ovlaštena je od strane Hrvatske narodne banke za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK).
Postupak posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju provodi se u skladu sa ZSPK-a.
Informacije u skladu sa ZSPK:

Kreditni posrednik ne pruža savjetodavne usluge u smislu ZSKP.

Kreditni posrednik ima sklopljene ugovore o posredovanju u stambenom potrošačkom kreditiranju sa sljedećim bankama: Privredna banka Zagreb dd, OTP banka dd i Nova hrvatska banka dd

Kreditni posrednik od klijenta NE naplaćuje naknadu za kreditno posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju, (naknada za uslugu kreditnog posredovanja iznosi 0,00 kuna uvećano za PDV).

Svaki klijent ima pravni status Potrošača i u slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom od strane kreditnog posrednika može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Media fortis doo ili na e-mail info@mediafortis.hr ili jurica.barbaric@mediafortis.hr (direktor), te putem pošta na adresu: Šubićeva ulica 42, 10 000 Zagreb ili slanjem e-maila na adresu poslovnih banaka – partnera kreditnog posrednika.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke partnera kreditnog posrednika na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornog tijela, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog Domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa : http://www.hgk.hr/centar -za-mirenje/o-centru-za-mirenje.

Kreditni posrednik je dužan klijentu uručiti Opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu, kao i Personalizirane informacije (ESIS obrazac) potrebne za usporedbu i analizu ugovora o dostupnim stambenim potrošačkim kreditima na tržištu.

Svaki potrošač može zatražiti besplatan savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta dostupan je na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

Ukoliko imate potrebu za stambenim kreditom za Vas, besplatno ćemo napraviti račun i provjeru Vaše kreditne sposobnosti u koordinaciji s našim partnerima banke.

Pomoći ćemo u prikupljanju dokumentacije i niza potvrda koje su nužne za podnošenje zahtjeva za kredit.

Predat ćemo zahtjev u odabranu banku i kontinuirano ćemo Vas izvještavati o statusu Vašeg kreditnog zahtjeva. Također u postprodajnim procesima ćemo Vas na Vaš zahtjev informirati o uslugama banke, pružiti pomoć pri naplati, pružit ćemo Vam sve potrebne informacije o pravima i obvezama prema banci. Također u suradnji s našim sestrinskim obrtom, Intelekt savjetovanjem doo za zastupanje u osiguranju odabrat ćemo najpovoljniju policu osiguranja ukoliko je isti uvjet, odnosno instrument za Vaš kredit, odnosno ukoliko Vi imate potrebu za istom.